Ciecień

829 m n.p.m.

829 m n.p.m.

4h35'

13,7 km

Ciecień jest najwyższym szczytem w Paśmie Cietnia.