Czarny Dział i Wsołowa

673 m n.p.m. | 624 m n.p.m.

673 m n.p.m. | 624 m n.p.m.

5h 43'

17,3 km

Czarny Dział znajduje się w długim i niskim grzbiecie, który ciągnie się Ćwilina aż po Wsołową. Grzbiet oddziela od siebie doliny potoków: Słomki i Łostówki. 

Grzbiet Czarnego Grzbietu jest tylko częściowo zalesiony – w większości pokrywają go pola uprawne i łąki.