korona beskidu wyspowego

korona przyjazna podczas każdej pogody

Znaleziono tu najstarsze ślady związane są ze starożytnymi i wczesnośredniowiecznymi szlakami handlowymi. Prowadziły one z centrów cywilizacyjnych na południu Europy – na północ, do ziem zamieszkałych wpierw przez barbarzyńców, a potem przez nas – Słowian.