Starorobociański Wierch

2176 m n.p.m.

2176 m n.p.m.

8h 58'

21,2 km

Trasa na szczyt biegnie granicą polsko-słowacka. Jego szczyt niczym klin wciska się pomiędzy Dolinę Gaborową i Raczkową (stąd też pochodzi słowacka nazwa tej góry – Klin).